Arkkitehtuurikoulu Arkki antaa lapsille ja nuorille taiteen laajaa perusopetusta arkkitehtuurissa. Oppilaita Arkin taiteen perusopetuksessa on viikottain noin 600, iältään 4─19-vuotiaita. Perusopetuksen lisäksi Arkki järjestää kausiluontoisia kursseja kuten majaleirejä. Muita teemakursseja ovat esim. pienoismallirakentaminen, muotoilu ja tietokonepiirtäminen.

Päiväkodit ja koulut voivat tilata Arkista yksittäisiä työpajoja tai laajempia työpajakokonaisuuksia. Yksityishenkilöille tarjoamme synttärityöpajoja eri teemoilla. Järjestämme myös työhyvinvointipäiviä yrityksille. Meidät tunnetaan myös megatyöpajoista, joihin voi osallistua jopa tuhansia lapsia. Näistä LEGO® ja Karkkitehtuuri® -työpajat ovat jo klassikoita. Vuosittain Arkin kursseille ja työpajoihin osallistuu n. 7000 lasta ja nuorta.

Tuotamme oppimateriaalia peruskoulun opettajien käyttöön, ja järjestämme myös  pedagogista koulutusta taideopettajille. Lisäksi Arkki on toteuttanut kymmeniä lasten osallisuusprojekteja eri kaupunkien ja rakennusliikkeiden kanssa.

Arkin toiminnan tavoitteena on herättää lapsissa ja nuorissa innostus ja mielenkiinto omaa ympäristöä kohtaan ja antaa välineitä aktiiviseen, osallistuvaan kansalaisuuteen.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kursseja järjestetään myös muualla Suomessa.

 

Arkki ry

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää lapsille ja nuorille suunnattua arkkitehtuuriin, rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön, esineelliseen ympäristöön sekä rakentamisen ekologisiin perusteisiin liittyvää kasvatustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii

 • ylläpitämään tai tukemaan lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulua
 • kokoamaan, kehittämään ja tuottamaan oppimateriaalia lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusta varten
 • järjestämään tai tukemaan lasten ja nuorten arkkitehtuuriopetuksen opettajien  täydennys- ja jatkokoulutustoimintaa
 • tukemaan lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulutuksen pedagogista tutkimus-, selvitys-, sovellus- ja kehitystyötä
 • harjoittamaan tai tukemaan dokumentointi- ja julkaisutoimintaa
 • tukemaan esitelmä-, näyttely-, kurssi-, leiri- ja seminaaritoimintaa
 • järjestämään tai tukemaan opintomatkoja
 • edistämään ja ylläpitämään kansainvälisiä yhteyksiä
 • toimimaan muillakin edellä mainittuun verrattavilla tavoilla lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna keräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

 

Kansainvälinen yhteistyö

 • Arkkitehtuurikoulu Arkki on aktiivisesti esillä kansainvälisissä arkkitehtuurikasvatuksen keskusteluissa, tapaamisissa ja yhteistyöhankkeissa.
 • Arkkitehtuurikoulu Arkki on ollut laajasti esillä kansainvälisessä lehdistössä, alan julkaisuissa, Internet-sivustoilla ja seminaareissa. Arkin toiminnasta on luennoitu kymmenissä maissa.
 • Suomen toimipisteissä ulkomaisia vierailijoita on käynyt tuhansia.
 • Arkki on ollut esimerkkinä useille eri maissa perustetuille arkkitehtuurikasvatuksen hankkeille, yhdistyksille ja kouluille. Näissä hankkeissa Arkki on toiminut innostamisen lisäksi toiminnan perustamista tukevana neuvonantajana ja järjestänyt koulutusta.
 • Arkki tekee yhteistyötä kymmenien eri maiden taideoppilaitosten, järjestöjen ja yhdistysten kanssa mitä erilaisimpien hankkeiden puitteissa.
 • Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa jatkuvan opetussuunnitelmien kehitystyön ja arvioinnin suhteessa muihin vastaaviin suunnitelmiin.

 

Lähialueyhteistyö

Arkkitehtuurikoulu Arkki tekee yhteistyötä lähialueen koulujen, päiväkotien ja taidelaitosten kanssa. Lähialueeksi luetaan tällä hetkellä Kaapelitehtaan ympäristö Ruoholahdessa ja Tikkurilan kirjaston ympäristö Tikkurilassa.

 

Yhteistyö kotimaassa

 • Arkkitehtuurikoulu Arkki pyrkii tekemään yhteistyötä pääkaupunkiseudun koulujen, päiväkotien ja taidelaitosten kanssa, sekä muiden taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja taiteilija- sekä arkkitehtuurijärjestöjen kanssa.
 • Arkki toimii yhteistyössä Opetushallituksen kanssa opetussuunnitelmien kehittämistyössä:
  • Arkki on ollut edustettuna opetushallituksen työryhmässä, joka valmisteli Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet (valmistui 2005).
  • Arkki on ollut edustettuna opetushallituksen työryhmässä, joka valmisteli Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet (valmistui 2002).
  • Arkki on ollut edustettuna opetushallituksen työryhmässä, joka valmisteli peruskoulujen opetussuunnitelmien perusteet (valmistui 2004).
 • Arkki oli edustettuna työryhmässä, joka suunnitteli ja toteutti arkkitehtuurikasvatuksen sivuston  www.arkkitehtuurikasvatus.fi
 • Arkki toimii aktiivisesti yhteistyössä suomalaisten museoiden, yhteisöjen ja kansalaiskasvatuksen järjestöjen kanssa. Arkki pyrkii muodostamaan ja kehittämään erilaisia yhteistyömuotoja arkkitehtuuri-, luovuus- ja taidekasvatukseen liittyen.
 • Arkki toimii yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa kehittäen erilaisia toimintatapoja osallistuvan suunnittelun ja asukasyhteistyön käytäntöjen kehittämiseksi.
 • Arkki toimii yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kehittäen uusia toimintatapoja osallistuvaan suunnitteluun ja lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimiseen kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa.
 • Arkki toimii yhteistyössä opetusviraston kanssa opettajien arkkitehtuurikoulutuksen kehittämiseksi.
 • Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta, Vantaan vapaa-ajanlautakunta, Opetusministeriö ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto.