Arkkin uusi toimipiste WeeGeella

posted in: Yleinen | 0

Lehdistötiedote  10.12.2018

Julkaisuvapaa: heti

Lasten ja nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkki avaa uuden toimipisteen tammikuussa näyttelykeskus WeeGeen tiloihin Espoon Tapiolaan. Opetusryhmiä on WeeGeessä tarjolla eri ikäisille; 4-6 -vuotiaille, 7-9 -vuotiaille ja 10-14 -vuotiaille.  

 

Aivan mahtavaa avata uusi toimipiste WeeGeelle! Mikä olisi tätä sopivampi paikka arkkitehtuuriopetukselle kuin arkkitehtonisesti kiinnostava ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä Weiling & Göösin rakennus. ”, sanoo koulun rehtori Pihla Meskanen. “Kaikki rakentelusta kiinnostuneet tytöt ja pojat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!”.

 

Arkkitehtuurikoulu Arkki

Arkki on kansainvälisesti tunnettu ja palkittu ainutlaatuinen arkkitheutuurikoulu. 2018 Arkki on palkittu Vuoden Designteko -pakinnolla, ja Arkin rehtori Pihla Meskanen on palkittu Asko Avonius-muotoilupalkinnolla sekä saanut itsenäisyyspäivän kunniamerkin ansioistaan lasten taidekasvatuksen kehittäjänä.

 

Arkki tarjoaa pitkäjänteistä ja vuodesta toiseen etenevää taiteen perusopetusta arkkitehtuurissa Opetusministeriön hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Arkki on toiminut 25 vuotta pääkaupunkiseudulla. Arkki antaa taiteen perusopetusta kuvataidekoulujen tapaan, mutta opetus painottuu arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatukseen. Nuorimmat arkkitehtuurin harrastajat Arkissa ovat 4 -vuotiaita, kun taas vanhimmat ovat lukiosta valmistuvia nuoria aikuisia. 4-6 -vuotiaat tutustuvat arkkitehtuurin osa-alueisiin vanhempi-lapsi ryhmissä mielikuvituksellisten rakenteluprojektien ja kolmiulotteisten kokeilujen avulla. Arkilla on 4 opetuspistettä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Espoon toinen toimipiste sijaitsee Koulumestarin koululla Muuralassa.

 

Viikoittain Arkin opetukseen osallistuu yli 700 innokasta arkkitehtuurin harrastajaa, iältään 4-19 -vuotiaita. Kesällä ja koulun loma-aikoina Arkki järjestää pienoismallileirejä, arkkitehtuuri- ja muotoiluleirejä ja majanrakennusleirejä.

 

Taiteen perusopetuksen lisäksi Arkki tulee järjestämään WeeGeen tilassaan myös Espoolaisille kouluille maksuttomia KULPS! -arkkitehtuurityöpajoja. KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku on Espoon kaupungin toteuttama koulujen kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen väline, joka antaa koululuokille mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntalajeihin ja kulttuuriin maksuttomana osana opetusta.

 

Arkissa WeeGeellä voi myös järjestää lasten synttäreitä, joihin sisältyy ohjattu arkkitehtuuri- tai muotoilutyöpaja Arkin opettajien vetämänä.

 

Fantasia oppimismetodina

Arkissa tutustutaan rakenteluleikkien ja fantasiatehtävien avulla arkkitehtuurin peruselementteihin; tilaan, valoon, väriin, muotoihin, materiaaleihin, rakenteisiin jne. Teemoja on satoja pienestä suureen mittakaavaan; pesä, maja, omakotitalo, kylä, asuinalue, kaupunki, tulevaisuuden ympäristö; sisätila, ulkotila, mielikuvitustila… Arkissa ideoidaan, suunnitellaan, piirretään ja rakennetaan kaikista mahdollisista ja mahdottomistakin materiaaleista. Arkissa opitaan vaivihkaa todellisuudesta eläytymällä unelmiin!

 

Kolmiulotteinen työskentely

Koska arkkitehtuuri on olemukseltaan tilallista, myös Arkin opetus painottuu kolmiulotteiseen työskentelyyn, rakenteluun ja pienoismallityöskentelyyn. Oppimisen välineinä painottuvat tutkiminen, omakohtainen havainnointi ja kokeilu, moniaistinen kokemuksellinen työskentely sekä kolmiulotteinen rakentelu. Arkkitehtuurin ilmiöihin tutustutaan erilaisten projektien ja teemojen avulla, yhdessä keskustelemalla ja itse rakentelemalla. Tärkeintä työskentelyssä on itse oppimisprosessi; tekemisen ilo ja keksimisen riemu, oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, on erilaisia näkemyksiä ja keksintöjä.

 

Arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteena Arkissa on kehittää lapsen ja nuoren kykyä kokea, havainnoida, tulkita, ymmärtää ja käsitteellistää sekä analysoida omaa ympäristöään.

 

WeeGee

Näyttelykeskus WeeGee on monipuolinen museoiden, näyttelyiden ja tapahtumien keskus. WeeGee toimii professori Aarno Ruusuvuoren (1925-1992) suunnittelemassa entisessä Weilin&Göösin kirjapainotalossa Espoon Tapiolassa

 

Arkki ry aloittaa toiminnan grafiikan työpajan tiloissa vuoden 2019 alussa. Yhteistyöstä on sovittu määräaikaisesti vuoden 2020 toukokuun loppuun. Arkki tuottaa Tapahtuma- ja kulttuuripalveluille erillisiä sisällöllisiä palveluita, kuten työpajoja tapahtumiin.

Lisätietoa www.arkki.net info@arkki.net  050-525 8668