Työpajat

Arkki järjestää peruskoululuokille ja päiväkotiryhmille arkkitehtuurityöpajoja eri aihepiireistä.

Opetusmateriaali peruskoulun opettajille

Arkki on julkaissut kolmesta aihealueesta – arkkitehtuurin peruskäsitteet, asuminen ja kaupunki – koostuvan opetuspaketin Tilat, Talot ja Kaupungit. Materiaali on suunnattu alakoulujen perusopetukseen täyttämään niitä yleisissä opetussuunnitelmissa olevien eri oppiaineiden omia ja oppiaineita yhdistäviä aihekokonaisuuksien opetustavoitteita, joita voidaan opettaa arkkitehtuuritehtävien kautta. Tehtävissä yhdistetään useita eri oppiaineita arkkitehtuurin avulla.