Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin kouluille tarjottavat työpajat yhdistävät eri oppiaineita ja tukevat oppiainerajat ylittävää osaamista.

Työpajat on varattavissa Arkin toimistolta sähköpostilla info@arkki.net
Työpajojen kesto on 90 tai 120 minuuttia ja ne järjestetään Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin tiloissa Kaapelitehtaalla, Ruoholahdessa. Työpajat sopivat 1–9 -luokkalaisille. Työpajan hinta on Arkin tiloissa 190 €/90 min ja 230 €/120 min. Tarvikekustannukset ovat 2–5 €/lapsi riippuen tehtävästä.

LEGO® kaupunkisuunnittelutyöpaja

Työpaja alkaa lyhyellä inspiraatioluennolla kaupunkisuunnitelun periaatteista ja tulevaisuuden rakentamisesta. Toiminnallisessa rakenteluosuudessa luokan oppilaat rakentavat omien suunnitelmiensa mukaisen ihannekaupungin legopalikoilla oikean kaupunkiasemakaavan päälle. Kaupunkia tutkitaan lopuksi eri perspektiiveistä ja jokainen saa kuvata näkymiä kaupungista omalla puhelimen kameralla. Huom! LEGO® työpaja on tällä hetkellä mahdollista järjestää vain Arkin tiloissa.

 

Tila ja designkaluste -työpaja

Form follows function -aiheisessa työpajassa pohditaan modernia sisätilaa ja designkalusteita. Työpajan inspiraatioluennossa esitellään moderneja suomalaisia sisätiloja ja huonekaluja. Työpajassa jokainen oppilas rakentaa erilaisista askartelumateriaaleista oman sisätilan ja siihen liittyvän kalusteen.

 

Torni-rakennetyöpaja

Työpajassa käydään läpi arkkitehtuurin merkkirakennuksia lyhyen PowerPoint -esityksen avulla. Esityksessä keskitytään erityisesti korkeisiin tornimaisiin rakennuksiin kuten pilvenpiirtäjiin. Arkkitehtuurityöpajassa keskustellaan mittakaavasta ja rakenteista arkkitehtuurin elementteinä. Työpajatehtävänä jokainen oppilas rakentaa oman tornin runkorakenteen tikuista kuumaliiman avulla. Työpajojen jälkeen oppilaat vievät tikkutornit omaan kouluun ja koululla voidaan kaikkien oppilaiden töistä koota yhteinen Tornikaupunki -näyttely.

 

Melukylä-työpaja

Tässä työpajassa rakennetaan iloinen ”Melukylä” omakotitaloista. Työpajassa tutustutaan pientalojen arkkitehtuuriin sekä kaupunkisuunnitteluun. Työpajassa jokainen oppilas rakentaa oman talonsa yhteiseen kylään. Rakennussuunnitteluosuudessa tutustutaan erilaisiin rakennusmateriaaleihin, julkisivuihin ja kattomateriaaleihin. Seuraavassa vaiheessa pohditaan rakennusten sijoittelua kylässä ja kylän muita elementtejä. Yhdessä rakennetun kylän avulla pohditaan, millainen on hyvä asuinympäristö. Omat talot saa mukaan, ja kylien rakentamista voi jatkaa koulussa.

 

Luokalle räätälöity työpaja

Tilat, talot & kaupungit -työpaja, jossa esitellään alakoulujen opetussuunnitelmaa tukeva Tilat, talot ja kaupungit -opetuspaketti. Työpajassa luokka tekee omalle luokka-asteelle suunnitellun rakentelutehtävän (esim. geometriset muodot, valot ja varjot) yhdestä opetuspaketin aihealueesta. Aihealue ja tehtävä sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Opetuspaketin sisältöön voi käydä tutustumassa etukäteen täällä.

Koulutyöpaja kuva

arkki_workshop_niina-hummelin05-pienennetty
Tila ja designkaluste kuva
Torni kuva
Melukylä kuva