Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat Arkissa varhaisiän opinnoista, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Lisäksi opintoihin voi sisällyttää erikoiskursseja ja erityisprojekteja.

Varhaisiän opetusta annetaan 10 oppilaan lapsi-vanhempiryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Lukukaudet alkavat tammi- ja syyskuussa.

Lukuvuosi

Syyslukukausi alkaa viikolla 36. Syyslomaa vietetään koulujen syyslomaviikolla.

Kevätlukukausi alkaa viikolla 4. Hiihtolomaa vietetään viikolla 8. Pääsiäinen on vapaa, samoin kuin vappu, helatorstai ja muut pyhäpäivät.

Aikataulumuutoksista ilmoitetaan aina sähköpostilla.

Opinnot

4–6-vuotiaille

2 tuntia/viikko (Opetustunnin pituus on 45 minuuttia koulujen oppituntien mukaisesti ja opetuskerrat ovat 2 opetustunnin mittaisia)

48 + 2 tuntia lukuvuodessa

Varhaisiän opintoja on mahdollista suorittaa yhteensä (4–6-v.) 200 tuntia.

Varhaisiän opinnoissa on yhteensä 12 kokoontumiskertaa lukukaudessa. Näistä viimeinen on lukukauden päättävä juhlakerta, johon sisältyy yleensä työpajatyöskentelyä ja oppilastyönäyttelyitä. Myös sisarukset ovat tervetulleita osallistumaan lukukauden päättävälle juhlakerralle!

Opetus tapahtuu lapsi-vanhempiryhmissä, joissa jokaisella lapsella on oma aikuinen mukana. Perheryhmissä lapset ja aikuiset tutkivat ja rakentavat yhdessä.

Varhaisiän opinnoissa tavoitteena on oppia ympäristön havainnointia kehittämällä erityisesti aistiherkkyyttä, tilantajua, muodontajua, liikkeentajua sekä materiaalien ja rakenteiden tajua. Päämäärä on antaa lapsille ensi sysäys elävän ja vuorovaikutteisen ympäristösuhteen muodostumiselle.

Tärkeää on, että lapsi saa tehdä työnsä mahdollisimman itsenäisesti.  Aikuisen rooli on tukea työskentelyä ja hienotunteisesti auttaa lasta tarpeen vaatiessa, kuitenkin huomioiden lapsen oma tapa tulkita maailmaa.

Jatkoilmoittautuminen

Oppilaspaikat ovat pysyviä. Kun oppilas on hyväksytty Arkin kurssille, hän säilyttää opiskelupaikkansa ja ilmoittautuminen seuraavalle lukukaudelle tehdään automaattisesti. Uusitusta ilmoittautumisesta tulee sähköpostitse vahvistusviesti ja muutaman päivän kuluttua postitse lasku sekä seuraavan lukukauden aloittamisesta kertova kirje.

Ryhmän vaihtaminen

Ryhmien kokoontumisajat pyritään seuraavalle lukukaudelle siirryttäessä aina pitämään samoina. Perusopetuksen ryhmien taso etenee automaattisesti lukuvuosittain. Edetäkseen opinnoissa oppilaan ei tarvitse erikseen vaihtaa ryhmää.