MUODOT

“Maailmankaikkeutta ei voi oppia ymmärtämättä sen kieltä ja kirjaimia. Maailmankaikkeuden kieli on matematiikkaa ja sen kirjaimet kolmioita, ympyröitä ja muita geometrisia kappaleita.” Galileo Galilei, 1564–1642

Muodot ovat tärkeä osa arkkitehtuuria.Työskennellessään arkkitehti muotoilee tiloja, rakennuksia ja kaupunkitilaa niin sisä- kuin ulkopuolelta. Silloin kun arkkitehti antaa kokonaismuodon rakennukselle tai rakennuskokonaisuuksille, puhutaan massoittelusta. Massoittelua voi tehdä vaikkapa yhdistelemällä muotoja, lisäämällä osia toisiinsa, veistämällä, koloamalla, kaivertamalla, pinoamalla, monistamalla, toistamalla tai muovailemalla.

Rakennuksen muoto on perinteisesti ollut jollakin tavalla seurausta käytetystä rakennusmateriaalista. Materiaaleilla on erilaisia luontaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat rakentamiseen. Esimerkiksi poltettu savitiili on ollut yleinen rakennusmateriaali eri puolilla maailmaa. Tiilestä tehdyt rakennukset voivat olla hyvinkin erimuotoisia, esimerkkinä holvikaaret katedraaleissa, laatikon mallinen tiilitalo tai afrikkalainen pyöreä kupolimaja.

Rakennusta suunnitellaan yhtäaikaisesti sekä sisältä että ulkoa. Tilan ja rakennuksen toiminnat ja käyttötarkoitus ovat tärkeitä tekijöitä muotoa mietittäessä. Myös rakennuspaikka ja liittyminen ympäristöön on huomioitava suunnittelussa.

Eri aikakausina eri arkkitehtuurityylisuunnissa on korostettu joitain tekijöitä toisten kustannuksella. “Muoto seuraa funktiota” oli funktionalismin ohjenuora. Orgaanisen arkkitehtuurin muotojen lähtökohtana on usein elävä luonto, kasvit tai luonnonmuodot ja liittyminen ympäröivään luontoon.

Asiayhteydet

 

MATEMATIIKKA

Kolmiulotteisen hahmotuksen ja rakentelun kautta löydetään uusia oppimisen tapoja. Esimerkkinä geometristen tehtävien ratkominen sellaisten kolmiulotteisten kappaleiden avulla, jotka oppilas rakentaa itse. Tehtävä auttaa oppilasta hahmottamaan, millaisista kaksiulotteisista tasokuvioista kolmiulotteiset kappaleet muodostuvat. Tämän jälkeen on helpompi laskea kappaleen tilavuus ja pohjan pinta-ala pienoismallia apuna käyttäen.

KÄSITYÖ

Työskentely sekä kaksi- että kolmiulotteisten materiaalien kanssa kehittää oppilaan koordinaatiokykyä ja harjoittaa kolmiulotteista hahmotuskykyä. Esimerkkinä mosaiikin rakentaminen, jossa samoja muotoja toistamalle ja värejä varioimalla synnytetään mielenkiintoisia kuvioita.

YMPÄRISTÖ- LUONNONTIETO JA BIOLOGIA

Tilan ja muodon havainnointi kehittää ympäristönlukutaitoa. Arkkitehtuurissa voi nähdä myös vaikutteita luonnosta. Orgaanisen arkkitehtuurin lähtökohtana on usein elävä luonto, josta arkkitehti on löytänyt ideoita, esteettisiä muotoja ja rakenteellisia ratkaisuja rakennusten ulkomuodon ja sisäisten toimintojen suunnittelulle.

ÄIDINKIELI

Omien havaintojen ja kokemusten kirjaaminen, kertominen ja vertaaminen vahvistavat oppilaan identiteettiä.

MUOTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄt

APUARKIT: