TILAT

“En tiedä mitään sievempää
kuin vattumadon talo.
Punaiset seinät siinä on
ja katto, ja punainen valo
punaisen ikkunaruudun takaa
punaiseen kammariin paistaa.
Vattumato sohvalla istuu
ja punaista puuroa maistaa.
Kukapa voisi kuvitella
herkkuja ruokapöydän!
– Minäkin muutan vaapukkataloon,
kun tarpeeksi suuren löydän!”

Marjatta Kurenniemi

Tila on yksi arkkitehtuurin peruskäsitteistä. Tila liittyy kiinteästi muotoon, materiaaliin, valoon ja väriin. Se voi olla pieni tai iso, sisällä tai ulkona, julkinen tai yksityinen. Arkkitehtonisia tiloja löytyy niin sisältä kuin ulkoa, esimerkiksi huonetilat, aukiot ja katutilat. Tila on aina rajattu, muttei välttämättä kaikilta suunnilta. Rajaus voi olla niinkin yksinkertainen kuin telttakatos, aitaus, tai puistokäytävä. Rajat eivät aina ole fyysisiä tai pysyviä – tilaa voi rajata vaikkapa valo, ääni, materiaali tai väri. Tila voi olla hyvin monimuotoinen, kuten liikekeskus tai moneen suuntaan avautuva kaupunkiaukio. Tila on aina kolmiulotteinen.

Arkkitehtoninen tila on huolellisen suunnittelun tulos, johon vaikuttavat pystysuorien ja vaakasuorien pintojen väliset suhteet, niissä käytetyt materiaalit ja ikkuna- aukotukset. Tavallinen suorakulmainen huone muuttuu luonteeltaan erilaiseksi, kun sen seinä- tai lattiapinnan materiaali tai väri vaihtuu. Punainen huone on aivan toinen tila kuin valkoinen. Myös ikkunoiden määrä, sijoittelu ja koko vaikuttavat oleellisesti tilan tunnelmaan.

kauneuden matematiikka

simpukka

Luonnossa esiintyvä mittasuhteiden harmonia on ollut monen arkkitehdin ja taiteilijan kiinnostuksen kohteena. Siksi luonnosta on pyritty löytämään erilaisia järjestelmiä, joilla harmoniaa voidaan toistaa. Kultainen leikkaus on näistä vanhin ja tunnetuin; “pienimmän osan suhde suurimpaan on sama kuin suuremman osan suhde koko janaan”. Arkkitehtien luomista omista mittasuhdejärjestelmistä tunnetuimpia ovat kansainvälisesti Le Corbusierin ‘Le modulor’ 1948 ja Suomessa Aulis Blomstedtin luoma ‘Canon 60’, jonka lähtökohtana on 180 cm -mittainen ihminen.

Asiayhteydet

matematiikka

Kolmiulotteisen hahmotuksen ja rakentelun kautta löydetään uusia oppimisen tapoja. Esimerkkinä geometristen tehtävien ratkominen kolmiulotteisten kappaleiden avulla, jotka oppilas rakentaa itse. Tehtävä auttaa oppilasta hahmottamaan, millaisista kaksiulotteisista tasoista muodostuvat kolmiulotteiset kappaleet. Tämän jälkeen on helpompi laskea kappaleen tilavuus ja pohjan pinta-ala pienoismallia apuna käyttäen.

käsityö

Työskentely sekä kaksi- että kolmiulotteisten materiaalien kanssa kehittää oppilaan koordinaatiokykyä ja harjoittaa muodontajua. Esimerkkinä mosaiikin rakentaminen, jossa yksinkertainen muoto toistettuna johtaa kuvioon ja väreihin yhdistettynä kehittää esteettistä sommittelutaitoa.

Biologia

Tilan ja muodon havainnoiminen kehittää ympäristönlukutaitoa. Aistit ovat olennainen osa tilan kokemista. Valo vaikuttaa tilaan samoin kuin kasveihin, kukat aukeavat auringon valossa, ja tila tulee esiin kun valoja sytytetään.

äidinkieli

Omien havaintojen ja kokemusten kirjaaminen, kertominen ja vertaaminen vahvistaa oppilaan identiteettiä.

 

Tilaan liittyvät tehtävät

Apuarkit