Tilat

TILAT

“En tiedä mitään sievempää kuin vattumadon talo. Punaiset seinät siinä on ja katto, ja punainen valo punaisen ikkunaruudun takaa punaiseen kammariin paistaa. Vattumato sohvalla istuu ja punaista puuroa maistaa. Kukapa voisi kuvitella herkkuja ruokapöydän! – Minäkin muutan vaapukkataloon, kun tarpeeksi suuren löydän!” Marjatta Kurenniemi Tila on yksi arkkitehtuurin peruskäsitteistä. Tila liittyy kiinteästi muotoon, materiaaliin, valoon …

Muodot

MUODOT

“Maailmankaikkeutta ei voi oppia ymmärtämättä sen kieltä ja kirjaimia. Maailmankaikkeuden kieli on matematiikkaa ja sen kirjaimet kolmioita, ympyröitä ja muita geometrisia kappaleita.” Galileo Galilei, 1564–1642 Muodot ovat tärkeä osa arkkitehtuuria. Työskennellessään arkkitehti muotoilee tiloja, rakennuksia ja kaupunkitilaa niin sisä- kuin ulkopuolelta. Silloin kun arkkitehti antaa kokonaismuodon rakennukselle tai rakennuskokonaisuuksille, puhutaan massoittelusta. Massoittelua voi tehdä vaikkapa yhdistelemällä …

Asuminen

ASUMINEN

“Tulisijan tai lieden tärkeys kodin tunnun luomisessa on itsestään selvä. Tuli on aina liittynyt kotiin. Tulisijan symbolinen mahti perustuu sen kykyyn yhdistää muinaiset mielikuvat tulesta elämän ylläpitäjänä, mukavuuden tuntemukset sekä yhteenkuuluvuuden ja yhteiskunnallisen aseman symbolit.” Pallasmaa, Identiteetti, intimiteetti ja kotipaikka – Huomioita kodin fenomenologiasta Suomessa on ollut asutusta jo 100 000 vuotta sitten. Asumuksen tärkein …

Kaupunki

KAUPUNKI

“Kaupungit tulee rakentaa ihmisille turvallisiksi ja samalla onnellisuuden tyyssijoiksi” Aristoteles Maailman vanhimpana kaupunkirakenteena pidetään esihistorialliselta ajalta (7500 eaa) peräisin olevaa Çatalhöyükin kaupunkia Turkissa. Varsinainen kaupunkikulttuuri julkisine rakennuksineen, viemäröinteineen ja kaupankäynteineen syntyi noin 3000 eKr. Egyptissä ja Mesopotamiassa – Mesopotamian suurimmassa kaupungissa Urukissa arvioidaan olleen jopa 50 000 asukasta (vrt. nykyinen Vaasa tai Rovaniemi)! Varhaiset kaupungit kasvoivat usein sattumanvaraisesti …