Kuuntele opettajaa

Tunnilla toimitaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Opettaja vastaa turvallisuudesta eikä Arkki vastaa ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

Anna työrauha

Muista huomioida myös muut oppilaat ja anna heille mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn.

Siivoa jälkesi

Työskentely on mukava aloittaa, kun välineet ja materiaalit on puhdistettu ja palautettu omille paikoilleen. Tällöin aikaa ei myöskään kulu tarvikkeiden etsimiseen. Omien jälkien siivoaminen on osa oppituntia.

 

Ole ajoissa paikalla

Oppitunnit alkavat yleensä opettajan alustuksella, jossa lapsia opastetaan päivän aiheeseen ja neuvotaan uusia työskentelytekniikoita. On siis tärkeää olla ajoissa paikalla! Huomaathan, että tuntien välissä ei ole taukoa ja opettajat ovat siksi vastuussa lapsista vain lukujärjestykseen merkityn opetustunnin ajan.

Ilmoita poissaoloista

Arkissa opetus perustuu jatkuvuuteen ja usein samaa työtä saatetaan tehdä useammalla opetuskerralla. Siksi säännöllisesti tunneille osallistuminen on tärkeää. Poissaoloista on hyvä ilmoittaa omalle opettajalle.

Pukeudu asianmukaisesti

Koska tunneilla käsitellään monenlaisia materiaaleja, mukaan kannattaa varata vaatteet, jotka saavat likaantua. Mukaan voi halutessaan ottaa sisäkengät. Arkki ei vastaa oppilaiden vaatteille sattuneista vahingoista.