Krista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krista opettaa Kaapelitehtaalla tiistaisin syventävien opintojen 15─19-vuotiaita oppilaita sekä keskiviikkona perusopetuksen 7─14-vuotiaita oppilaita.

”Olen koulutukseltani Arkkitehti Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Yhden vuoden maisteriopinnoistani suoritin Kööpenhaminan Kuninkaallisessa Taideakatemiassa. Kansainvälistä kokemusta on kertynyt myös työskentelystä ulkomaisissa arkkitehtitoimistoissa Kööpenhaminassa ja New Yorkissa.

Olen ollut Arkin toiminnassa mukana alusta saakka – ensin yli kymmenen vuotta oppilaana ja vuodesta 2007 asti opettajana, muutamaa ulkomailla vietettyä vuotta lukuun ottamatta.

Arkin ohella teen arkkitehdin töitä Helsingissä, urheilen ja laulan Dominante-kuorossa”