Tilat, talot, kaupungit

Tilat, talot ja kaupungit -oppimateriaali on suunnattu alakoulun 1.–6. luokille. Sen tavoitteena innostaa peruskoulun opettajia käsittelemään arkkitehtuuria omilla oppitunneillaan ja tuottaa oppimisen iloa lapsille.

Oppimateriaalin sisältö muodostuu kolmesta aihealueesta: arkkitehtuurin peruskäsitteistä, asumisesta ja kaupungista. Materiaali jakautuu johdanto- ja tehtäväarkkeihin sekä niiden sisältöjä täydentäviin apuarkkeihin, jotka johdattelevat projektityöskentelyyn, tekemällä oppimiseen ja käsillä ajattelemiseen.

Suunnittelutehtävissä yhdistyvät taide, tekniikka ja luonnontieteet, mikä luo mahdollisuuden eri oppiaineiden integroimiseen arkkitehtonisen työskentelyn avulla. Tehtävien kautta oppilaat laajentavat tietämystään rakennetusta ympäristöstä ja siihen vaikuttavista prosesseista.

Johdanto- ja tehtäväarkit Apuarkit