Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat Arkissa varhaisiän opinnoista, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Lisäksi opintoihin voi sisällyttää erikoiskursseja ja erityisprojekteja.

Opetusta annetaan 10–12 oppilaan ryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Lukukaudet alkavat tammi- ja syyskuussa.

Lukuvuosi

Syyslukukausi alkaa viikolla 36. Syyslomaa vietetään koulujen syyslomaviikolla.

Kevätlukukausi alkaa viikolla 4. Hiihtolomaa vietetään viikolla 8. Pääsiäinen on vapaa, samoin kuin vappu, helatorstai ja muut pyhäpäivät.

Opinnot

7–14-vuotiaille

2 tuntia/viikko (Opetustunnin pituus on 45 minuuttia koulujen oppituntien mukaisesti ja opetuskerrat ovat 2 opetustunnin mittaisia)

60 + 36 tuntia lukuvuodessa

Perusopintoja on mahdollista suorittaa yhteensä (7–14-v.) 576 tuntia.

Arkin perusopinnoissa on yhteensä 14 kokoontumiskertaa lukukaudessa. Näistä 12 on normaaleja opetuskertoja, yksi on pidennetty retkikerta (tuplatunnit) johonkin kiinnostavaan ajanmukaiseen näyttelyyn, museoon tai kohteeseen sekä yksi lukukauden päättävä juhlakerta, johon sisältyy yleensä työpajatyöskentelyä ja oppilastyönäyttelyitä. Vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita osallistumaan lukukauden päättävälle juhlakerralle ja usein myös retkikerralle!

Arkin toiminnassa saattaa tulla myös mahdollisuuksia osallistua ”oikeisiin” ajankohtaisiin suunnitteluprojekteihin, jolloin ryhmien kokoontumisajat ja -paikat saattavat joskus vaihtua. Näistä erikoisaikatauluista tiedotetaan aina ryhmäkohtaisesti.

Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin peruselementteihin; tilaan, mittakaavaan, valoon, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, rakenteisiin jne. Lisäksi suunnitellaan sisustuksia, rakennuksia ja laajempia kokonaisuuksia.

Jatkoilmoittautuminen

Oppilaspaikat ovat pysyviä. Kun oppilas on hyväksytty Arkin kurssille, hän säilyttää opiskelupaikkansa ja ilmoittautuminen seuraavalle lukukaudelle tehdään automaattisesti. Uusitusta ilmoittautumisesta tulee sähköpostitse vahvistusviesti ja muutaman päivän kuluttua postitse lasku sekä seuraavan lukukauden aloittamisesta kertova kirje.

Ryhmän vaihtaminen

Ryhmien kokoontumisajat pyritään aina seuraavalle lukukaudelle siirryttäessä pitämään samoina. Perusopetuksen ryhmien taso etenee automaattisesti lukuvuosittain. Edetäkseen opinnoissa oppilaan ei tarvitse erikseen vaihtaa ryhmää.

Syventäviin opintoihin siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti.