Syventävät opinnot 14–19-vuotiaille

Syventävät opinnot 14–19-vuotiaille

Lukuvuosi

Syyslukukausi alkaa viikolla 36. Syyslomaa vietetään koulujen syyslomaviikolla.

Kevätlukukausi alkaa viikolla 4. Hiihtolomaa vietetään viikolla 8. Pääsiäinen on vapaa, samoin kuin vappu, helatorstai ja muut pyhäpäivät.

Opinnot

14–19-vuotiaille

4 tuntia/viikko (Opetustunnin pituus on 45 minuuttia koulujen oppituntien mukaisesti ja opetuskerrat ovat 4 opetustunnin mittaisia)

156 + 36 tuntia lukuvuodessa

Syventäviä opintoja on mahdollista suorittaa yhteensä (14–19-v.) 780 tuntia.

Syventävissä opinnoissa on yhteensä 14 kokoontumiskertaa lukukaudessa. Näistä 12 on normaaleja opetuskertoja, yksi on pidennetty retkikerta (tuplatunnit) johonkin kiinnostavaan ajanmukaiseen näyttelyyn tai kohteeseen sekä yksi lukukauden päättävä juhlakerta, johon sisältyy yleensä työpajatyöskentelyä ja oppilastyönäyttelyitä. Vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita osallistumaan lukukauden päättävälle juhlakerralle ja usein myös retkikerralle!

Arkin toiminnassa saattaa tulla myös mahdollisuuksia osallistua ”oikeisiin” ajankohtaisiin suunnitteluprojekteihin, jolloin ryhmien kokoontumisajat ja -paikat saattavat joskus vaihtua. Näistä erikoisaikatauluista tiedotetaan aina ryhmäkohtaisesti.

Syventävässä opetuksessa tutkitaan arkkitehtuuria sisustussuunnittelun pienistä yksityiskohdista aina suuriin kaupunkisuunnittelun kokonaisuuksiin. Mikäli innostusta riittää, voi harrastusta Arkissa jatkaa aina 19-vuotiaaksi saakka!

Jatkoilmoittautuminen

Oppilaspaikat ovat pysyviä. Kun oppilas on hyväksytty Arkin kurssille, hän säilyttää opiskelupaikkansa ja ilmoittautuminen seuraavalle lukukaudelle tehdään automaattisesti. Uusitusta ilmoittautumisesta tulee sähköpostitse vahvistusviesti ja muutaman päivän kuluttua postitse lasku sekä seuraavan lukukauden aloittamisesta kertova kirje.

Ryhmän vaihtaminen

Ryhmien kokoontumisajat pyritään seuraavalle lukukaudelle siirryttäessä aina pitämään samoina. Perusopetuksen ryhmien taso etenee automaattisesti lukuvuosittain. Edetäkseen opinnoissa oppilaan ei tarvitse erikseen vaihtaa ryhmää.

Syventäviin opintoihin siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti.