Opettajat

Arkin opettajat ovat arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, ympäristötaiteen ja kuvataidekasvatuksen ammattilaisia. Opettamisen lisäksi he vaikuttavat arkkitehtuurin ja taiteen kentällä myös suunnittelijoina, taiteilijoina ja ympäristöaktiiveina.