LEGO® kaupunkisuunnittelu

Työpaja käynnistyy inspiroivalla alustuksella kaupunkisuunnitelun periaatteista ja tulevaisuuden rakentamisesta. Toiminnallisessa osuudessa oppilaat rakentavat omien suunnitelmiensa mukaisen ihannekaupungin legoilla valitsemalleen asemakaavakartalle. Lopuksi kaupunkia tutkitaan ja valokuvataan kännykkäkameroilla eri perspektiiveistä.

Tila ja kaluste 

Työpajassa paneudutaan arkkitehtien suunnittelemiin sisätiloihin ja kalustuksiin. Työpajassa tarkastellaan moderneja suomalaisia sisätiloja ja huonekaluja alkaen Alvar Aallon Villa Maireasta. Jokainen oppilas suunnittelee ja rakentaa monipuolisista rakennusmateriaaleista oman sisätilan ja muotoilee tilaansa valitsemansa huonekalun.

Torni-rakenne

Työpajassa tutustutaan arkkitehtuurin korkeisiin merkkirakennuksiin sekä mittakaavaan, mittasuhteisiin ja rakenteisiin arkkitehtuurissa. Jokainen oppilas rakentaa oman kolmiorakenteisen tornin tikuista kuumaliiman avulla. Lopuksi tornit voidaan koota yhteiseksi pilvenpiirtäjäkaupungiksi ja valaista näyttävästi.

Melukylä

Työpajassatutustutaan pientalojen arkkitehtuuriin sekä kaupunkisuunnitteluun. Jokainen oppilas rakentaa oman talonsa yhteiseen kylään. Taloa suunniteltaessa tutustutaan rakennusten erilaisiin pintoihin ja materiaaleihin. Seuraavassa vaiheessa pohditaan rakennusten sijoittelua kylässä ja kylän muita elementtejä. Yhdessä rakennetun kylän avulla pohditaan, millainen on hyvä asuinympäristö. Omat talot saa mukaan, ja kylien rakentamista voi jatkaa koulussa.

Räätälöity työpaja

Työpajassa esitellään alakoulujen opetussuunnitelmaa tukeva Tilat, talot ja kaupungit -opetuspaketti., josta luokka tekee omalle luokka-asteelle suunnitellun rakentelutehtävän valitsemastaan aihealueesta, joka sovitaan yhdessä opettajan kanssa.