Ruukinrannan majanrakentajat

Majaleiri

3.-7.6.2024. 09.00–16.00
10.–14.6.2024. 09.00–16.00
17.–20.6.2024 (4 pv). 09.00-16.00
Leirillä ideoidaan ja tehdään metsämaisemaan sopivia majoja puusta ja muista luonnonmateriaaleista. Perusleiriläiset oppivat rakentamisen tiimellyksessä käyttämään erilaisia työkaluja sekä tekemään monenlaisia pintoja ja rakenteita. Jatkoleirillä syvennetään aiemmin opittua, pohditaan muun muassa elementtirakentamisen mahdollisuuksia ja kokeillaan, mitä voi saada aikaan jännitetyillä rakenteilla. Millainen yhteinen kylä mahtaa syntyä leiriviikon aikana? Voiko majasta toiseen siirtyä koskettamatta maata? Osaako maja piileksiä metsässä? Ikäryhmä: 7+. Kurssimaksu: 245 €. Kieli: Suomi. HUOMAA: Leirille tulee ottaa omat eväät! HUOMAA: Leiriläiset jaetaan perus- ja jatkoryhmiin aiemman kokemuksen perusteella!
 

Hut Building Camp

17.–20.6.2024 (4 days) 09.00–16.00
At the camp, we design and make huts suitable for the forest landscape from wood and other natural materials. During construction, the campers learn to use different tools and make many kinds of surfaces and structures. What kind of common village might be born during the camp week? Can you move from one hut to another without touching the ground? Can the house hide in the forest? Age: 7+. Fee: 205 €. Language: English. NOTE: You must bring your own lunch to the camp.
 

Kojalägret

17.6.–20.6.2024 (4 dagar) 09.00–16.00
På lägret designar och tillverkar vi hyddor lämpliga för skogslandskapet av trä och andra naturmaterial. Under byggandet lär sig camparna att använda olika verktyg och göra många sorters ytor och strukturer. Vilken typ av gemensam by kan födas under lägerveckan? Kan du flytta från en hydda till en annan utan att röra marken? Kan huset gömma sig i skogen? Ålder: 7+. Avgift: 205 €. Språk: svenska och finska. OBS! Egen matsäck ska tas med.
 

Maja-perheleiri

la-su 8.–9.6.2024 10.00–15.00
la-su 15.–16.6.2024. 10.00–15.00
Leirillä ideoidaan ja tehdään metsämaisemaan sopivia majoja puusta ja muista luonnonmateriaaleista. Rakentamisen tiimellyksessä opitaan käyttämään erilaisia työkaluja sekä tekemään monenlaisia pintoja ja rakenteita. Tekemistä riittää sekä perheen pienimmille että aikuisille. Ikä: 4+. Maksu: 225 €/ 2 henkilöä + 60 €/ lisähenkilö. Kieli: Suomi. HUOMAA: Leirille tulee ottaa omat eväät!
Ilmoittaudu

 

  

Kuvat: Arkki