Några platser kvar i de svenskspråkiga grupperna

Just nu pågår anmälan till undervisningsgrupperna läsåret 2022–2023. Det finns fortfarande några elevplatser kvar i de svenskspråkiga Arkki-grupperna. Registrera dig nu! Studentplatser fylls i ordningsföljd för anmälan.

De svenskspråkiga grupperna på Kabelfabriken:

  • H11 tis 15:30 – 17:00 | grundstudierna i arkitektur för 7–9-åringar
  • H13 tis 17:00 – 18:30 | arkitektur för småbarn (4–6 år) i en barn-föreldergrupp
  • H16 tis 18:30 – 20:00 | grundstudierna i arkitektur för 10–14-åringar

Läs mer på finska och registrera dig!