kuularata Arkki opetusta

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkissa on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin sidottua. Opetuksen sisällöt löytyvät niin oppilaiden omista ympäristöistä kuin ajankohtaisista ilmiöistä ja arkkitehtuurin inspiroivista maailmoista.

Arkissa opiskellaan arkkitehtuurin laajan oppimäärän perusteiden mukaisesti

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat varhaisiän opinnoista 4–6-vuotiaille, perusopinnoista 7–9- ja 10–14-vuotiaille sekä syventävistä opinnoista, joihin osallistuminen edellyttää aikaisempia opintoja. Tavoitteena on, että oppilas innostuu vaalimaan ja kehittämään ympäristösuhdettaan, ympäristönlukutaitoaan, suunnittelu- ja ilmaisutaitojaan sekä yhteiskunnallisen osallisuuden taitojaan. Arkin koulukohtaisen opetussuunnitelman mottona on: Leiki, luo ja onnistu! Mottoa sovelletaan kaikkien ikäluokkien opetuksessa.

Arkilla on toimipisteitä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, ja opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lukuvuosi alkaa syyskuussa viikolla 35 ja kevätlukukausi tammikuussa viikolla 4. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa puoleksitoista tunniksi kerrallaan. Varhaisiän kasvatusta annetaan 10 oppilaan lapsi-vanhempi-ryhmissä yhteensä 12 kertaa lukukauden aikana. Perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa oppilasmäärä on 12 ja kokoontumisia on 14.

   Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Arkin opetussuunnitelma 1.8.2018