Opas vanhemmille

Tälle sivulle on koottu asiaa tietojen keräämisestä, oppilastöiden ja työskentelyn dokumentoinnista, oppilastöiden ja löytötavaroiden säilyttämisestä sekä opintotodistuksista ja yhteisistä säännöistä oppitunneilla. 

Oppilasrekisteri ja tietosuoja

Arkki ylläpitää oppilasrekisteriä Eepos-palvelussa, joka on taiteen perusopetusta varten suunniteltu oppilaistohallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Tietosuojaselosteesta selviää, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme.

Tietosuojaseloste

Yhteystiedot ja viestintä koteihin

Lukukauden alussa opettaja jakaa ryhmälleen tiedotteen kauden kulusta. Vanhemmille lähetetään lukuvuoden aikana myös sähköpostitiedotteita käynnissä olevista ja tulevista tapahtumista. Samat tiedotteet löytyvät myös Arkin verkkosivulta. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa Arkin toimistoon välittömästi, jotta opettajat saavat tarvittaessa yhteyden vanhempiin ja tärkeät tiedotteet löytävät perille. 

Kuvaus- ja julkaisuluvat

Oppilastöitä ja opetustilanteita dokumentoidaan lukuvuoden aikana. Kuvia saatetaan käyttää esimerkiksi Arkin omilla verkkosivuilla, mainoksissa, julisteissa, tiedotteissa tai lehtiartikkeleissa. Kuvaus- ja julkaisulupaa kysytään ilmoittautumisen yhteydessä.

Oppilastöiden säilyttäminen

Oppilastyöt annetaan yleensä kotiin heti niiden valmistuttua. Osa töistä voidaan säilyttää syys- tai kevätnäyttelyä varten. Näyttelyssä olleet työt ovat haettavissa koululta ilmoitettuna ajankohtana.  Noutamattomat työt joudutaan varastotilan vähyyden ja perusteellisen kausisiivouksen takia hävittämään.

Löytötavarat

Arkin toimipisteisiin jää vuosittain lippiksiä ja pipoja, hanskoja ja lapasia, huiveja ja kaulaliinoja ja jopa puseroita ja takkeja. Löytötavaroita voi kysellä opetuspisteissä opettavilta opettajilta tai Arkin toimistolta. Lukuvuoden päätettyä noutamattomat löytötavarat lahjoitetaan kierrätyskeskukseen.

Todistukset opinnoista

Kaikki suoritetut opinnot merkitään oppilasrekisteriin. Perusopintojen päätteeksi oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus. Syventävien opintojen päättötodistus edellyttää päättötyön tekemistä. Päättötodistus on samalla todistus koko laajan oppimäärän suorittamisesta. Opintojen keskeytyessä oppilas saa pyynnöstä osallistumistodistuksen tai opintorekisteriotteen opinnoistaan.

Säännöt oppilaille

Arkkitehtuurin opinnot ovat lapsille ja nuorille hauska harrastus. Oppilaiden toivotaan tutustuvan opiskelun aikana toisiinsa, jotta ryhmätyöt sujuvat ja jokainen voi saada hyviä ideoita myös toisilta. Kun innokkaita arkkitehtuurin harrastajia on tusina, saattaa meteli ja melske helposti ryöpsähtää yli äyräiden. Jotta opiskelu olisi turvallista ja hauskaa, on tärkeää noudattaa yhteisiä sääntöjä. Käythän säännöt läpi lapsesi kanssa.


Kuuntele opettajaa
Tunneilla toimitaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Opettaja vastaa opetuksen lisäksi tuntien viihtyisyydestä turvallisuudesta. Arkki ei vastaa ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

Anna työrauha toisille
Muista huomioida myös muut oppilaat ja anna heille mahdollisuus rauhalliseen työskentelyyn.

Siivoa jälkesi
Työskentely on mukava aloittaa, kun välineet ja materiaalit on puhdistettu ja palautettu omille paikoilleen. Tällöin aikaa ei  kulu tarvikkeiden etsimiseen. Omien jälkien siivoaminen on osa oppituntia.

Ole ajoissa paikalla
Opetus alkaa alustuksella, jossa opettaja kertoo päivän aiheesta sekä esittelee käytettävät tekniikat ja materiaalit. On siis tärkeää olla ajoissa paikalla!  Huomaathan, että opettaja on vastuussa oppilaistaan vain opetustunnin ajan, sillä perättäisten ryhmien välissä ei ole taukoa.

Ilmoita poissaoloista
Arkissa opetus perustuu jatkuvuuteen ja samaa työtä saatetaan tehdä useammalla kerralla. Siksi on tärkeää osallistua tunneille säännöllisesti. Poissaoloista on hyvä ilmoittaa omalle opettajalle.

Pukeudu asianmukaisesti
Tunneilla käsitellään monenlaisia materiaaleja. Pukeudu siis vaatteisiin, jotka saavat likaantua. Halutessaan voi ottaa mukaan sisäkengät. Arkki ei vastaa vaatteille sattuneista vahingoista.