Oppimateriaalit

Arkki on tuottanut ja ollut mukana tuottamassa erilaisia arkkitehtuurin oppimateriaaleja kuten Tilat, talot ja kaupungit, Arkkitehtuurin työkalupakki ja viimeisimpänä Minikoulu: Arkkitehtuuri. Tälle sivulle syntyy näistä aineistoista arkkitehtuurikasvatuksen vinkkipakki kaikkien iloksi.

Tilat, talot, kaupungit 

Tilat, talot ja kaupungit -oppimateriaali on suunnattu alakoulun 1.–6. luokille. Sen tavoitteena innostaa peruskoulun opettajia käsittelemään arkkitehtuuria omilla oppitunneillaan ja tuottaa oppimisen iloa lapsille.

Oppimateriaalin sisältö muodostuu kolmesta aihealueesta: arkkitehtuurin peruskäsitteistä, asumisesta ja kaupungista. Materiaali jakautuu johdanto- ja tehtäväarkkeihin sekä niiden sisältöjä täydentäviin apuarkkeihin, jotka johdattelevat projektityöskentelyyn, tekemällä oppimiseen ja käsillä ajattelemiseen.

Suunnittelutehtävissä yhdistyvät taide, tekniikka ja luonnontieteet, mikä luo mahdollisuuden eri oppiaineiden integroimiseen arkkitehtonisen työskentelyn avulla. Tehtävien kautta oppilaat laajentavat tietämystään rakennetusta ympäristöstä ja siihen vaikuttavista prosesseista.

Johdanto- ja tehtäväarkit Apuarkit