Osallisuuden avaimia

Arkin vuonna 2020 käynnistyneessä Osallisuuden avaimia -hankekokonaisuudessa edistetään lasten ja nuorten osallisuutta. Hankekokonaisuudessa toteutetaan osallistavan suunnittelun prosesseja ja tuotetaan niiden pohjalta materiaaleja, joiden avulla voidaan innostaa myös muita toimijoita nostamaan esiin lasten ja nuorten mielipiteitä, toiveita ja kehittämisideoita.

Osallisuuden avaimia -hankekokonaisuudesta voi lukea lisää hankkeen omilta sivuilta (linkki ohjaa toiselle sivustolle).