Osallisuus

Arkin vuoden 2018 opetussuunnitelman mukaan “Arkin toiminta auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan rakennetun ympäristön muodostumiseen ja turvaa osallistumisen edellytyksiä”. Arkki pyrkii vahvistamaan lasten ja nuorten itseluottamusta, heidän kokemustaan mahdollisuuksistaan vaikuttaa sekä heidän haluaan tuntea vastuuta.

Arkki edistää lasten ja nuorten osallisuutta. Arkki toteuttaa tavoitetta järjestämällä osallistavan suunnittelun hankkeita (osallisuushankkeita) ja tuottamalla opetusmateriaaleja.

Arkin osallisuushankkeissa lapset ja nuoret saavat osallistua jonkin rakennuskohteen suunnitteluun. Osallistuminen toteutetaan osana Arkin oppilaiden viikottaista opetusta, koululaisryhmien oppituntien aikana tai kaikille avoimina työpajoina erilaisissa tapahtumissa. Arkin osallisuushankkeet kattavat niin kaupunki- kuin rakennussuunnittelua sekä sisustussuunnittelua.

Viime vuosina Arkki on toteuttanut osallisuushankkeitaan erityisesti oman Osallisuuden avaimia -hankekokonaisuutensa puitteissa. Hankekokonaisuuteen on kuulunut muun muassa Arkin opetusryhmien keskusteluja suunnittelijoiden kanssa, Tapiolan kulttuuriaukion ideointia sekä erilaisia osallistavan suunnittelun hankkeita Helsingin Malmilla.

Arkki tuottaa osallisuuden edistämiseksi myös opetusmateriaaleja.