Arkkitehtuuria päiväkodissa

Arkkitehtuuria päiväkodissa 2017–19 -hankkeessa tarjottiin varhaisiän arkkitehtuurikasvatusta neljälle päiväkotiryhmälle, kullekin kaikkiaan 60 tuntia lukuvuodessa. Liikkeelle lähdettiin Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen sisältöihin tukeutuen.