Yhdistys

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää lapsille ja nuorille suunnattua arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön sekä rakentamisen ekologisiin perusteisiin liittyvää opetus- ja kasvatustyötä.

Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän mukaista opetusta tarjoavaa Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkkia. Lisäksi yhdistys toimii moninaisin muin tavoin lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi.

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry:n säännöt

Yhdistyksen hallitus

Vuoden 2020 syyskokouksessa valitussa hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen: Jere Keskinen (pj), Krista Tammela (vpj), Sini Koivisto (jäsen), Ella Kautto (jäsen) ja Mari Jaakonaho (varajäsen).