Opetussuunnitelma

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen laatimiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Koulukohtaisen opetussuunnitelman mottona on: Leiki, luo ja onnistu! Tätä periaatetta sovelletaan kaikkien ikäryhmien opetuksessa.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma: Arkkitehtuuri

Opetushallitus päätti 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteen aloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittaneet opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän opetus Arkissa noudattaa lakia (633/1998) ja asetusta (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Arkin opetussuunnitelma 1.8.2018

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet