Arkkitehtuuria uteliaille luokille 2018–21

Arkkitehtuuri koskettaa meitä kaikkia, se ympäröi meitä kaikkialla. Jotta meidän olisi helpompi lukea ympäristömme meille kertomia merkkejä ja tarinoita, on meidän hyvä tutustua niihin elementteihin ja seikkoihin, joista rakennettu ympäristö koostuu. Sitä kautta saamme kattavammat valmiudet myös osallistua elämämme näyttämön arvottamiseen ja kehittämiseen.

Taiviksen ja Arkin luova kumppanuus tuottaa tuloksia

Syyslukukautena 2018 Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ja Taivallahden peruskoulun suomenkieliset 4. luokat starttasivat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Utelias luokka -pilottihankkeen. Hankkeen aikana on tutkittu uusia tapoja toimia yhdessä koulun ulkopuolisen arkkitehtuurin ammattilaisen kanssa, integroiden kouluaineiden sisältöjä yhteen normaalia luokkahuonetyöskentelyä toiminnallisemmin erilaisten suunnittelutehtävien kautta. Hankkeessa on hyödynnetty Luovat kumppanuudet -toimintamallia, jossa tunnit on suunniteltu ja toteutettu luokanopettajien ja arkkitehtuurikasvattajan yhteistyönä. Lukuvuosien 2018–19 ja 2019–20 aikana Utelias luokka -hanketta toteutettiin Taivallahdessa viikoittain silloisten 4. ja 5. luokkalaisten kanssa kunnes koronapandemia keskeytti toiminnan. Syyskuussa 2021 oli vihdoin mahdollista toteuttaa viimeiset opetuskokonaisuudet. Hankkeen tuloksia, kokemuksia ja opetusmateriaaleja, julkaistaan vuodenvaihteessa 2021–2022.

Arkkitehtuurissa kohtaa laajasti taide ja tiede – juuri siitä syystä se on tutkimisen kohteena erityisen hedelmällinen eri kouluaineiden integroinnille. 

Viikolla 39 Arkin Kaapelitehtaan luokissa kuhisi, kun Taiviksen nykyiset 4–5-luokat pääsivät toteuttamaan arkkitehtuurikasvattajan opastuksella suunnitteluprosesseja, joilla integroitiin Suomen kielen ja kirjallisuuden, matematiikan, yhteiskuntaopin, kuvaamataidon sekä historian ja ympäristöopin sisältöjä.

Teksti: Minna-Mari Paija & Kuvat: Vincent Bartoli


Hanketta ovat tukeneet opetus- ja kultuuriministeriö sekä Suomen kulttuurirahasto